DE TROLL – Tack John Bauer för inspiration

John Bauer var en svensk konstnär som är mest känd för sina illustrationer av troll och andra mytiska varelser i de småländska skogarna. Han har inspirerat många andra konstnärer med sin unika syn på naturen.Hans verk kännetecknas av användningen av ljus och skugga och av att han är noga med detaljerna.

Bauer föddes i Jönköping i Sverige 1882. Han studerade vid Kungliga svenska konstakademin 1902-1906. Efter examen arbetade han som reklamtecknare i flera år. År 1909 hade han sin första separatutställningen med målningar och etsningar på Galleri Bonniers i Stockholm.

Bauers arbete var populärt bland allmänheten, men det var inte förrän 1912 som han fick kritiskt erkännande med sina illustrationer till boken Troll och människor. Denna bok, som byggde på svensk folklore, berättade om trollen som bodde i de småländska skogarna och hur de interagerade med människorna som bodde där. Bauers illustrationer gav karaktärerna liv och bidrog till att göra boken till en bästsäljare. År 1913 illustrerade Bauer ytterligare en folkloristisk bok, The Wonderful Adventures of Nils. Den här boken blev ännu mer framgångsrik än Trolls and People, och den etablerade Bauer som en av Sveriges mest populära artister.

Ett kort men fullkomligt liv?

Bauer fortsatte att arbeta som illustratör under hela sin karriär, men han målade även landskap och porträtt. Han var särskilt intresserad av ljus och skugga i de småländska skogarna, som han ofta avbildade i sina målningar. Bauer dog 1918, endast 36 år gammal, av en hjärnblödning. Trots sin korta karriär hade Bauer ett stort inflytande på den svenska konsten. Hans användning av ljus och skugga, liksom hans uppmärksamhet på detaljer, skilde honom från andra konstnärer på sin tid. Bauers arbete fortsätter att inspirera konstnärer än idag.

Namnet DE TROLL

Vårt efternamn är inspirerat av John Bauers troll, som han så levande gav liv åt i sina illustrationer. TROLL passar mycket bättre i våra svenska munnar en TRULL som vår nederländska släktingar går under. Vi är stolta över att föra hans arv vidare och hoppas kunna bidra med vårt eget bidrag till den svenska faunan. Tack för att du tar dig tid att lära dig mer om vårt efternamn. Vi hoppas att du tycker om vårt arbete.